WBIJANIE RUR
STALOWYCH

Jesteś tutaj:  Home   –  Oferta  –  Wbijanie rur stalowych

Wbijanie rur stalowych

Pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impast Ramming) to technologia przeznaczona przede wszystkim dla dużych średnic (najczęściej spotykany zakres to 50 – 1200 mm). Jest to więc metoda rekomendowana w szczególności do układania instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych. Rury stalowe (osłonowe) wbijane są za pomocą pneumatycznego przebijaka o dużej sile udaru, umieszczonego w wykopie początkowym na tzw. lawecie. Ponieważ przebijak pracuje stacjonarnie (nie przemieszcza się w gruncie), więc nie ma możliwości dokonywania korekt kierunku drążenia. Precyzja wykonania rurociągu maleje tym samym proporcjonalnie do jego długości. Nie są to jednak odchyłki znaczne – przyjmuje się, że mogą dochodzić do 2% długości jednorazowo drążonego odcinka.

Powstający w trakcie drążenia rdzeń gruntowy usuwany jest różnymi metodami:

Z

sprężonym powietrzem, wodą pod ciśnieniem, wiertnicą ślimakową lub za pomocą mini ładowarki.

Dobór metody uzależniamy zwykle od warunków gruntowych i terenowych.

Długość jednorazowo pokonywanego odcinka także zależy od warunków gruntowych i terenowych oraz oczywiście od średnicy rury. Przy bardzo korzystnych warunkach oraz niewielkich średnicach rur odcinki te mogą dochodzić nawet do stu metrów długości. Na ogół są jednak odpowiednio krótsze, dokładane w miarę postępu prac i spawane.

Przeciski pneumatyczne

W potocznym znaczeniu termin wbijania rur pojmowany jest czasami jako szczególny rodzaj przecisków pneumatycznych. Nie jest to do końca zgodne z fachową klasyfikacją technologii. Przeciski pneumatyczne kretem (Impast Moling) sensu stricto są metodą przeznaczoną do układania rur o stosunkowo małych średnicach z możliwością dokonywania korekty kierunku w trakcie drążenia.

Pneumatyczne wbijanie rur stalowych jest technologią, która umożliwia bezwykopowe układanie instalacji poziomych, co w znacznym stopniu zaoszczędza koszty wykonawcze i skraca czas realizacji.

W NASZEJ OFERCIE:

Kret-Kop

wbijanie rur stalowych

Kret-Kop

przeciski
kretem

Kret-Kop

przewierty sterowane