PRZECISKI POD DROGAMI

OFERTA

PRZECISKI POD DROGAMI

Jesteś tutaj:  Home   –  Oferta

Kret-Kop

wbijanie rur stalowych

Kret-Kop

przeciski
kretem

Kret-Kop

przewierty sterowane

Przeciski pod drogami

Wykonywanie podziemnych linii przesyłowych bardzo często wiąże się z koniecznością pokonywania przeszkód. Do takich przeszkód zaliczamy:

[

cieki i zbiorniki wodne;

[

drogi kołowe;

[

nasypy kolejowe, torowiska;

[

budynki, parkingi, inne elementy architektury;

[

pozostałe obiekty (naturalne bądź infrastrukturalne), które z różnych przyczyn nie powinny być rozkopywane.

Co wówczas? Tradycyjna (i przestarzała!) technologia wykopów nakazuje wykonać obejście. To mogą być nawet całe kilometry obejścia, jeżeli będziemy szukać np. miejsca, w którym można przeciąć szosę. Kilometry obejścia to:

Q

wysokie koszty;

Q

długi czas realizacji;

Q

konieczność zaangażowania dodatkowych pracowników.

W takich sytuacjach przeciski oraz przewierty pod drogami są alternatywą wręcz idealną, ponieważ:

Z

eliminują konieczność wykonywania obejścia;

Z

redukują koszty do absolutnego minimum;

Z

skracają czas realizacji WIELOKROTNIE, nawet w stosunku do samego tradycyjnego wykopu, nie mówiąc już o obejściu;

Z

nie angażują dodatkowej siły roboczej, ponieważ zajmuje się tym wykwalifikowany podwykonawca.

Pneumatyczno-udarowe wbijanie rur stalowych, przeciski pod drogami, przewierty sterowane to technologie nowej generacji, które – w zależności od średnicy rur i długości pokonywanego odcinka – stosowane są przy układaniu takich linii przesyłowych, jak:

Z

sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

Z

sieci gazowe;

Z

sieci teletechniczne.

Doboru optymalnej technologii dla realizacji każdego zlecenia dokonujemy na podstawie szczegółowej analizy projektu, terenu i wszelkich czynników towarzyszących. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami każdej z metod.

Kret-Kop – przeciski pod drogami
– pokonujemy przeszkody z mocą udaru pneumatycznego!