PRZEWIERTY
STEROWANE

Jesteś tutaj:  Home   –  Oferta  –  Przewierty sterowane

Przewierty sterowane

Jeżeli podczas układania instalacji do pokonania jest większa przeszkoda terenowa, np. rzeka lub jezioro, wówczas optymalną metodą mogą być przewierty sterowane. Używa się w stosunku do nich zamiennej nazwy „przewierty horyzontalne”, co może być nieco mylące. Przewierty horyzontalne w ścisłym tego słowa znaczeniu prowadzone są z małym kątem odchylenia od poziomu. Tymczasem do pokonania zbiorników wodnych potrzebne jest najczęściej ukierunkowanie głowicy pilotowej tak, aby jej trajektoria osiągnęła punkt poniżej dna zbiornika, a następnie (po jego minięciu) powróciła do wymaganego poziomu po drugiej stronie. Dla tego typu przewiertów stosuje się również określenie „wiercenia kierunkowe”.

Przewierty sterowane wykonywane są etapowo.

Jako pierwsza rozpoczyna pracę głowica (sonda) pilotażowa, której celem jest wykonanie wstępnego przewiertu o niewielkiej średnicy i precyzyjnie dobranej trajektorii. Sterowanie kierunkiem drążenia odbywa się za pomocą włączania i wyłączania obrotu głowicy, przy jednoczesnym wciskaniu jej w grunt. Po wykonaniu otworu pilotażowego do akcji wkraczają rozwiertaki, nadając otworowi wymaganą średnicę. Rozwiertaki jednocześnie wciągają za sobą rurę (wcześniej zespawaną lub zgrzaną).

Zarówno podczas pracy głowicy pilotażowej, jak i rozwiertaków, do wydrążonego przewiertu podawana jest płuczka wiertnicza, wspomagająca urabianie gruntu. Jeżeli grunt daje się zagęszczać, wówczas przewierty sterowane mogą być wykonywane na sucho z wykorzystaniem sprężonego powietrza do wspomagania oczyszczania otworu z urobku.

przewierty sterowane

Przewierty sterowane (przewierty horyzontalne) wykonuje się
zwykle dla średnic od 25 do 1200 mm.

Długość przekopu może dochodzić nawet do 2 kilometrów. Są optymalną technologią w sytuacji pokonywania trudnych przeszkód, wymagających zmiany kierunku wiercenia. Jako technologia bezwykopowa, pozwalają znacznie skrócić czas realizacji przedsięwzięcia, a nierzadko są jedyną alternatywą, która umożliwia poprowadzenie instalacji bez konieczności wykonywania dalekiego i kosztownego obejścia.

W NASZEJ OFERCIE:

Kret-Kop

wbijanie rur stalowych

Kret-Kop

przeciski
kretem

Kret-Kop

przewierty sterowane